Åkerlinds logotyp
bulletbulletRevisionbulletKonsultationerbulletKontakta oss
Copyright © Åkerlinds revisionsbyrå AB 2012 - Powered by Skrivkraft


Välkommen


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Välkommen till den personliga revisionsbyrån, där alla typer av frågeställningar är välkomna!

Åkerlinds Revisionsbyrå är ett revisions- och konsultföretag som framgångsrikt arbetar med små och medelstora ägarledda företag. Våra kunder är verksamma i många olika branscher.

Vi är små nog för att kunna utveckla ett nära samarbete med alla våra klienter, och hålla konkurrenskraftiga priser. Vi har samtidigt den erfarenhet, kompetens och de resurser som krävs för att framgångsrikt hjälpa våra klienter med kvalificerade konsultationer.

Åkerlinds visitkort
 
Byrån drivs av Jonas Åkerlind som är auktoriserad revisor och medlem i FAR.

Jonas Åkerlind har lång erfarenhet av kvalificerat revisorsarbete från åren hos storbyrån Öhrlings PricewaterhouseCoopers och konsultfirman Booz Allen Hamilton. Under sin tid hos dessa företag har Jonas ackumulerat god erfarenhet av redovisnings- och revisionsarbete, och dessutom skaffat sig ett stort kontaktnät inom kvalificerade skattekonsultationer, företagsöverlåtelser och företagsjuridik.