Åkerlinds logotyp
bulletbulletRevisionbulletKonsultationerbulletKontakta oss
Copyright © Åkerlinds revisionsbyrå AB 2012 - Powered by Skrivkraft


Konsultationer
Vi utför kvalificerade konsultationer inom bland annat:
 • Redovisning, årsbokslut samt årsredovisningar
 • Biträde vid upprättande av koncernredovisningar
 • Skattekonsultationer
Vi arbetar med många olika typer av skattefrågor och har djupgående kunskap om de frågeställningar som berör ägarledda företag, bland annat inom följande områden:
 • Fåmansföretagsregler med avseende på bl.a. maximerad utdelning
 • Mervärdesskattefrågor (moms)
 • Skattekonsekvenser vid köp och försäljning av företag
 • Personbeskattning
 • Upprättande av deklarationer för företag och privatpersoner
 • Omstrukturering
 • Rådgivning och biträde vid skatterevision, idéer som utvecklar ditt företagande
Vidare ger vi finansiell rådgivning:
 • Analys av ekonomisk information, egen eller konkurrenters
 • Företagsvärderingar. Vi använder oss av de kända teknikerna på marknaden d.v.s.: substansvärderingar, kassaflödesanalyser och jämförande värderingar
 • Konsultationer i samband med företagsöverlåtelser såsom Due Diligence etc.