Åkerlinds logotyp
bulletbulletRevisionbulletKonsultationerbulletKontakta oss
Copyright © Åkerlinds revisionsbyrå AB 2012 - Powered by Skrivkraft


Revision
Grunden för en revision är att den utförs av en oberoende revisor som utsetts av ägarna. Revision av ett företag är viktig för såväl ägare som andra intressenter såsom myndigheter, banker, investerare etc. Det är därför viktigt för oss att vi alltid levererar med hög kvalitet och agerar utifrån ett oberoende perspektiv. Vår målsättning är att våra kunder skall känna sig trygga med oss som revisionsbyrå.

Revisorn gör mer än att granska siffror. Revisorn lär känna ett företag och blir därför en naturlig samtalspartner och ekonomisk rådgivare. Genom revisorns analys av företagets situation, identifieras möjligheter och hot vilket tillsammans med kontroller bidrar till en tryggare utveckling. En kvalitativ och framåtriktad revision ökar förutsättningarna för bättre beslutsunderlag och ökad lönsamhet.

Vi arbetar nära dig som kund och har hög kompetens inom närliggande områden som ekonomi och företagande. Det är vårt mål att under revisionen komma med idéer som utvecklar ditt företag.
Åkerlinds revision miljöbild